4 Aktuatorer

Aktuatorer er lys-, fuktighet-, varme- følere.

Aktuatorer er lys-, fuktighet-, varme- følere. Symbolene blir satt inn på aktivt lag.