4 Påføring kabeltyper

Kabeltypene som er tatt med er de mest brukte. Det finnes selvsagt mange flere kabeltyper enn det er tatt med her. For offshore kabler er det tatt med egen meny. Man kan sette inn kabeltype med fritekst, dvs. kabel som du selv vil definere. Husk alltid å sette teksten inn på riktig lag.

Dersom du ønsker at teksten skal være en hjelpetekst og ikke med på den plottede tegningen, bør du opprette et hjelpelag som du flytter teksten til og slår av før utplotting.

I ELI PRO blir kabellengden regnet ut og lagt inn som attributt når du merker kabelen. I ELI LT kan man angi denne når man påfører kabeltype.