4 Tegning av varmekabler

ELI PRO har en funksjon for å tegne varmekabler.

Komplett tegning av varmekabel gjøres ved å velge som vist nedenfor. Bruk LIST kommandoen for å lengden på kabelen.

For å få kabelen inn i huken bruker vanlig STRETCH kommando.

Man kan også starte kabelen fra en annen side.


Du angir hjørne 1 P1, hjørne 3 P2 og startpunkt P3. Så angir du avstand fra vegg, avstand mellom kablene og til slutt om det skal være enleder (e), eller toleder(t).