4 Varmeovner, elementer og kabel

ELI inneholder de mest vanlige panelovner, gjennomstrømmingsovner, glassovner, reflektorovner, stråleflateovner og luftporter.


Flatevarmeelementer som f.eks. EZWA settes inn med sin fysiske størrelse. Du peker innsettingspunkt, deretter oppgis størrelsen f.eks @3000,600

Varmekabel kan tegnes på to måter. Den ene er kabel forlagt der du peker-, knekk og endepunkter. Deretter setter du inn FILLET med radius f.eks. 50 på PLINE’en. Den andre er en rutine hvor du først setter inn boks-, kabelbit-, type/opplysninger- og området hvor kabelen skal legges.

Du kan velge om kabelen skal være stiplet eller heltrukket. Legges kabelen i påstøp eller oppforet tregolv skal den være stiplet. I fullversjonen finnes rutine for å peke på området skal legges og hele kabelen tegnes ut.