43 Brytere og vendere

Brytere og vendere settes inn på samme måte som stikkontakter.

Husk at du må først opprette det laget brytere skal inn på eller velg kursopplegg for:

  • Alminnelig bruk
  • Driftstekniske
  • Virksomhet

Da kommer kontaktene inn på rett lag.

De fleste symbolene inneholder 3D grafikk på laget ELI3D. Tegner man symbolet utenfor vegglinja, må man flytte 3D symbolet inn til vegglinjen. Marker symbolet og flytt 3D symbolet med håndtaket. Z-verdien på blokken må også justeres.

Se også: Stikkontakter