88 Revisjon av tegninger - revisjonsnummer

Revisjon boble og henvisninger

Revisjon boble og henvisninger settes inn på egne lag. Som vist til venstre kommer henvisning til revisjon A på lag E810-A.

Som valg har du revisjon fra A til Å.