Funksjoner i ELI PRO

Disse rutinene er kun på ELI PRO
ELI Mengde Mengding av ELI blokker for eksport til Excel / beskrivelsesprogrammer
ELI Endre ELI endre. Endre attributtverdier på alle blokker
Nummerering  
Symbolliste Symbol-oversikt av symboler i en tegning
Bytt farge på XREF Sette alle lag fra en arkitekttegning til en farge
Bytting av lag
Bytting av tegn fra - til (eks kursnr. 44011 til 44111).    
Fjern alle attributter Eksploder alle symbol og fjern alle atributter.
Mengdeenheter pr lag. 
Skala på nye symboler  
/td> Plassering av armaturer Kopiering av f. eks. armaturer
Ramme rundt tekst

Lag rom
Rom dialog
Rom/celle i et lukket polygon og oppdaterer all informasjon med rom/celle nummer samt dialogboks


Plassering av armaturer

Først velger du en armatur fra menyen.

Deretter tegner du inn punktet for åpen eller skjult installasjon.

(Her vises punkt for åpen installasjon)
Du trykker på knappen: Plassering av armaturer, markerer det som skal kopieres (armatur,tekst og boks) - peker i nedre venstre hjørne, så øvre høyre - skriver antall armaturer i --- retning komma antall armaturer i III retning og høyde. Symbolene blir plassert med halv avstand fra vegg og hel avstand mellom dem.

Samme rutine kan også brukes på for eksempel brannmeldere etc.
Tips! Hvordan sette et armatur midt i rommet? Bruk funksjonen men sett antall rader og kolonner til 1.

Bytt lag

Ovenstående rutine er egentlig erstattet med AutoCAD’s ekspressmeny. Men enkelte kunder har glemt å legge den inn - derfor er den med.

Bytt tegn fra - til  

Eksempelvis:

I et skjema har du teksten PN 4x6, men skal bytte til PFSP 4x6.

Pek på alle tekster som skal byttes ut, skriv hva som skal byttes og det som skal byttes.
Mengeenheter pr lag
Når du trykker på denne knappen lages det et regne ark som forteller lengden av linjer på vert lag. Regene arket legger seg på PC’ens \Temp område og heter EliTotalDist.csv. Den blir overskrevet når du tar en ny ekstrakt.
Ramme rundt tekst:
Du har skrevet en tekst og ønsker ramme rundt den.

Pek på knappen, skriv avstanden du vil ha fra teksten.

Pek på teksten.
Logging av brukere i tegningen:
Virker ikke i ADT, hopper derfor over. Ny rutine er under utarbeidelse.
Bytting av verdier i Atributter:
Eksempel på forandring på typebetegnelse føringsvei.

Sett PDMODE=3, og velg fra lisprutine som ovenstående bilde merket 1. Skriv så ønsket tekst 2, bruk underscore ved bruk av flere ord sammenhengende, pek på aktuelle kryss og teksten oppdaterer seg 3.

Dette kan du gjøre for hvilken som helst atributt.
Skal du forandre en tekst på en atributt kan du også bruke søk og erstatt funksjonen i AutoCAD.

På kommandolinjen skriv Find.

Fjern alle Atributter:

Eksempelvis du skal sende over elektrotegningen til et annet dak system som ikke kan slå av lag. Du skal sende ut til en installatør som du ikke ønsker skal nyttiggjøre seg informasjonen i tegningen.

Da eksploderer du alle symbolene og fjerner alle atributtene.
Husk å fjerne arkitekttegningen først.  
Når rutina er ferdig er det kun igjen sirkler og streker.

NB!
Husk å lagre tegningen under et annet navn.
Sett alle lag i en arkitekttegning til en farge:

Arkitekten har brukt faste farger på for eksempel dører og vinduer. Det er vanskelig å sette alt til en farge. Da bruker du denne rutina. Den fungerer på standard AutoCAD, men dårlig på ADT objekter.

Symboloversikt på tegningen:
Du kan få laget en symboloversikt på tegningen med tekst.

OBS! Flytt denne over i papirrommet, hvis ikke blir den telt med om ekstra mengde.

Skalering av symboler:

Hvis du synes ett symbol i tegningen er for lite. Er i annen størrelse ved bruk sammen med en tidligere Point tegnign, kan du peke på et symbol og få forstørret/forminsket kun det en symbolet. Dvs alle med likt navn forandrer seg.


Bruken av romdialogboksen


Når du har tegnet en PLINE langs med vegg i et rom (eller stjålet Areal-laget fra arkitekttegningen og satt inn i din tegning) velger du Plukk og peker på PLINE’en - se kommandolinjen.
Command: ELIRoomDialog
Velg polyline <Avslutt>:
Skriv inn navn på rommet <> : 123

Skriv inn alternativt navn på rommet <> : -
Du får da rom navnet inn i boksen, samtidig som at alle symboler innenfor PLIN’en er oppdatert med rom nummer.

Velger du Tegn tegner du en PLINE og avslutter med "cl" for close, får du samme spørsmål på kommandolinjen.
Peker du på et rom i dialogboksen, kan du forandre navnet og ved å skrive i boksen og trykk
Nye navn og atributtene oppdaterer seg med nytt rom nummer.
Du kan også Zoome deg inn på et valgt rom.
Dersom du etter å ha laget rom tabellen kopierer utstyr fra et rom til et annet blir det tull med rom nummer. For å rette opp dette trykk på Oppdater utstyr i alle rom. Atributtene vil da bli rettet i forhold til det rommet de nå er plassert i.

PLINE’en kommer på lag Hjelp som må slåes av før utplotting.


Et tips: La rom dialogen være det siste du gjør på tegningen. Arkitekten forandrer både størrelse på rom samt rom nummer underveis i prosjekteringen.